Samorządowy Portal Informacyjny
Kontrast: Zwiększ kontrast Wielkość czcionki: A A A
BIP SEKAP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Przedsiębiorca / Warto wiedzieć
Baner
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Licznik odwiedzin: 2796918

Warto wiedzieć

 

CDiEG

Poradnik biznesowy

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Formy wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – jest instytucją służącą pomocą osobom bezrobotnym. PUP w swej działalności wykorzystuje następujące instrumenty rynku pracy: finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd, organizowanie prac interwencyjnych, organizowanie robót publicznych, organizowanie staży u pracodawców, organizowanie przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu u pracodawcy, przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przeprowadzanie kontroli pod względem prawidłowości wydatkowania przyznanych dotacji i refundacji, zawieranie porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, współpraca z partnerami rynku pracy, przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy, opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w zakresie merytorycznym działu, zawieranie z pracodawcami umów przewidujących jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia kosztów opieki nad tym dzieckiem w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem nie przekroczenia wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
www.pup-pszczyna.pl


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach - jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej, organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.
www.rig.katowice.pl

Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach – pełni funkcje lokalnego reprezentanta przedsiębiorców. Dba o pozytywne relacje z władzami samorządowymi, tworząc platformę dialogu i współpracy. Jej prezesem jest Eugeniusz Piechoczek.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - realizuje programy rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu.
www.parp.gov.pl

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) - przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych do BIG-ów, dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania określa Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 50 poz. 424, ze zm.). BIG-i są również zobowiązane do posiadania i przestrzegania Regulaminu Zarządzania Danymi zatwierdzonego w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Informacje udzielane przez BIG-i dotyczą nie spłacania zobowiązań (tzw. negatywne informacje gospodarcze), rzetelnego spłacania zobowiązań (pozytywne informacje gospodarcze), a także posiadają informacje o próbach posługiwania się wobec przedsiębiorcy dokumentem podrobionym lub cudzym.
http://www.parp.gov.pl/index/index/244

Centra Euro Info – realizują większość programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, pomagają małym i średnim przedsiębiorcom poszukującym praktycznych informacji o Unii Europejskiej. Sieć EIC oferuje m.in. informacje o prawie europejskim, normach technicznych oraz zmianach w prawie polskim wynikających z przystosowania do przepisów UE.
www.euroinfo.org.pl

Serwis eGospodarka.pl – wspiera przedsiębiorstwa o małej i średniej wielkości, z różnych sektorów gospodarki, które planują zaistnieć w Internecie. Na portalu można znaleźć praktyczne informacje: jak zacząć?, co robić?, gdzie szukać?. Portal dostarcza narzędzi e-biznesowych (kreatory sklepów, stron www oraz usługi ISP), pomaga w komunikacji firm wykorzystujących Internet, umożliwia wymianę doświadczeń i opinii poprzez forum, listy dyskusyjne, czaty, inne. Serwis zapewnia także dostęp do niedrogich lub darmowych narzędzi internetowych, umożliwiających wykorzystanie atutów sieci.
www.egospodarka.pl

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach powstała w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. ARP oferuje wysokiej jakości usług doradczych, informacyjnych, finansowych i szkoleniowych. Celem nadrzędnym Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. jest przekazywanie rzetelnych informacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania dotacji z Funduszu Unii Europejskiej na wszelkiego rodzaju inwestycje. ARP stara się poszerzać grono odbiorców i kierować swoją pomoc nie tylko do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, ale również do innych podmiotów, tj. ekonomia społeczna. ARP stale unowocześnia i powiększa ofertę swoich usług dostosowując ją do wymagań rynku.

http://www.arpsa.pl


Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r. Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości oraz rozwój potencjału gospodarczego regionu, a także poprawa jakości życia społeczności lokalnej.
UG Pawłowice
Gmina Pawłowice, Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pow. pszczyński, woj. śląskie
tel.: 32 4756 300, fax: 32 4756 301, email: gmina@pawlowice.pl, http://www.pawlowice.pl
NIP: 638-164-24-18, Regon: 276258316
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Pomoc zdalna
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x